Co to jest Wibor 3M

Stawki referencyjne WIBOR mają wpływ na oprocentowanie kredytów. Jeśli dojdzie do bieżącej transformacji stawki WIBOR, to może ona wpłynąć na ogólną wartość rat kredytu w takim samym stopniu, jak zmiana stóp procentowych. Dla wielu Polaków najbardziej kluczową stawką WIBOR jest WIBOR 3M, ponieważ to właśnie tę stawkę banki najczęściej przyjmują jako podstawową stawkę referencyjną dla kredytów

Co znaczy WIBOR 3M oraz kto go ustala ?

Stale zmieniający się stan rynku finansowego spowodował, że wielu Polaków zwraca baczną uwagę zarówno na stopy procentowe, jak i referencyjne, ponieważ te dwa składniki mają duży wpływ na to, ile muszą zapłacić za otrzymane w Polsce kredyty. Poziom stóp procentowych regulowany jest przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli organizację wchodzącą w skład Narodowego Banku Polskiego, której zadaniem jest nadzorowanie polityki pieniężnej. W przypadku stawki WIBOR 3M sprawa wygląda jednak inaczej. Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest WIBOR 3M, należy najpierw zdefiniować skrót. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie kredytów udzielanych na rynku międzybankowym w Polsce. Dostępnych jest łącznie 8 stawek referencyjnych, z których każda ma inne ramy czasowe (okres kredytowania). Najkrótsze są stawki WIBOR ON i TN (pożyczki jednodniowe), natomiast najdłuższa jest stawka WIBOR 1Y (pożyczki jednoroczne). Większość udzielanych kredytów ma zazwyczaj zastosowaną stawkę WIBOR 3M.

Jak jest wyliczany WIBOR 3M

WIBOR 3M ustalany jest przez największe banki w Polsce, a proces ten reguluje Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej WIBID i WIBOR. Banki te, nazywane dealerami rynku pieniężnego, przekazują dane o kosztach kredytu innym bankom. Przy rozgryzaniu stawki WIBOR 3M (i innych stawek) odrzuca się dwie najbardziej skrajne oferty, a resztę uśrednia. Jest ona nadal uznawana za ważną, nawet jeśli w fixingu bierze udział tylko kilku dealerów. Procedura ta odbywa się każdego dnia roboczego zgodnie z Regulaminem GPW Benchmark S.A.

Warto zauważyć, że WIBOR 3M jest odzwierciedleniem stawki, po jakiej banki są skłonne pożyczać depozyty na okres trzech miesięcy. W związku z tym można zauważyć, że prognozy dla WIBOR 3M mogą być negatywne, podczas gdy oceny dla dłuższego okresu jak WIBOR 6M są po prostu neutralne. Dzieje się tak dlatego, że kalkulacja WIBOR 3M (jak i innych stawek) nie wynika z żadnych obiektywnych czynników, lecz opiera się na umowach międzybankowych, na które duży wpływ ma aktualna sytuacja gospodarcza na rynku krajowym i globalnym.